Schilderwerken & decoratie | overgordijnen & stores | Van Schoorisse | verf | Verfmengeling |kwaliteitsverf | Ronse

Inschrijving nieuwsbrief


×

VAN SCHOORISSE N.V. is een bedrijf gespecialiseerd in schilderwerken en decoratie

Edouard Van Schoorisse bord 1938

Het bedrijf werd opgericht in 1938 en kan bogen op vier generaties ervaring die dankzij de stichters werd verworven. Vandaag is het een bedrijf op mensenmaat geworden, maar vooral een leader in zijn sector die aan een veeleisend cliënteel de mogelijkheid biedt om zijn verlangen en noden te concretiseren, en om elk denkbaar project te realiseren met alle aandacht en zorg die het mag verwachten op gebied van afwerking en decoratie.

Het is onze taak om uw vertrouwenspartner, uw bevoorrechte raadgever en uw competente professionele toeverlaat te zijn.

 

Zoals in alle bouwactiviteitensectoren

Het beroep van decoratieschilder is zonder twijfel een zaak voor specialisten! Vandaag nog meer dan vroeger, toen de creativiteit van de oude technieken wat plaats voor fantasie overliet, is het merendeel van de huidige aanvragen in hoge mate veeleisend wat betreft kwaliteit en afwerking.

De strakke lijnen van hedendaagse gebouwen, de moderne indirecte verlichting of met speciale invalshoek, de glaswanden op de muren aan de zonzijde, de nieuwe vereisten van trends die in de mode zijn: dit zijn heel wat uitdagingen die onnauwkeurigheid onvergeeflijk maken.

Zowel architecten als klanten zijn vandaag perfect op de hoogte wat betreft de kwaliteit van de producten en de beschikbare materialen. We moeten dan ook voorbereid zijn om met elk soort product op eender welke dragende ondergrond te werken.

Vorming is van primordiaal belang

Daarom hebben we een planning voor continue vorming van onze medewerkers opgesteld, zodat we op doeltreffende wijze aan deze verwachtingen kunnen beantwoorden. Wij stellen onszelf regelmatig opnieuw in vraag, proberen om ons aan te passen aan de nieuwe marktvereisten en om in onbruik geraakte, oude gewoontes overboord te gooien. Door nieuwe opties te bedenken, onze fouten te analyseren en onze oriëntaties bij te sturen, evolueren we naar grotere bekwaamheid en een betere toekomst.

Kwaliteit van de producten is niet te verwaarlozen

Omdat we ons eveneens bewust zijn dat de kwaliteit van onze producten voor een groot deel bijdraagt tot het vertrouwen dat onze klanten ons schenken, zien we er strikt op toe om ons te omringen met echte specialisten inzake schilderwerken en gebruiken we uitsluitend producten van grote merken die voor professioneel gebruik zijn bestemd. Ons doel is immers om aan ons cliënteel de best aangepaste oplossingen en de beste servicekwaliteit te bieden.

Vandaag zijn schilderwerken en zorg voor het milieu verenigbaar

In alle denkbare gevallen geven we (in de mate van het mogelijke) de voorkeur aan acrylafwerkingen en aan materialen die het best beantwoorden aan ons beleid voor respect voor het milieu. We zijn uitgerust met apparaten voor behandeling van afvalwater (het spoelen van rolborstels, kwasten en ander materieel gebeurt in onze werklokalen) en de solventen die voor schoonmaak werden gebruikt worden door gecontroleerde netwerken gerecycleerd. Ons streefdoel voor de toekomst bestaat erin om te voldoen aan de meest hoogstaande criteria voor professionele ethiek en dientengevolge, omdat wij net als u kinderen hebben, om onze impact op de planeet tot een strikt minimum te herleiden...

 

MEER DAN OOIT IS ONZE TOEKOMSTVISIE BIJ VAN SCHOORISSE N.V. IN VIER SLEUTELWOORDEN SAMEN TE VATTEN: ADVIES, VERTROUWEN, CREATIVITEIT, VAKBEKWAAMHEID...